Realizátor aktivit pro ukrajinskou mládež

Chcete přihlásit svoji organizaci ke vzdělávání neškolní ukrajinské mládeže? Vyplňte následující formulář:

Podrobnosti naleznete v grantové výzvě níže:

Výzva ČRDM - podpora ukrajinských středoškoláků.docx.pdf