O projektu

Česká rada dětí a mládeže (dále jen ČRDM) ve spolupráci s Nadačním fondem Abakus vyhlašuje společnou výzvu na podporu vzdělávání a integrace ukrajinské mládeže, která se v současné době nachází na území České republiky. ČRDM ve spolupráci s dalšími subjekty zrealizovala šetření, které zobrazuje data týkající se ukrajinské mládeže z jednotlivých regionů, jež jsou nejvíce postiženy uprchlickou krizí z Ukrajiny. Do těchto regionů bude tato finanční podpora směřovat.


ČRDM stanovilo několik modelových aktivit, které budou finančně podpořeny v případě realizace dle stanovených kritérií. Možná doba realizace je od 1. února 2023 do 30. června 2023.


Cílovou skupinou modelových situací je nescholarizovaná ukrajinská mládež ve věku 15–19 let. Osoba podpořená tímto projektem musí doložit čestným prohlášením skutečnost, že má ukrajinské občanství a v tuto chvíli nenavštěvuje formální vzdělávání v rámci vzdělávacího systému ČR, krom aktivity Tandem v oddíle, kde je možné podpořit i scholarizovanou osobu.


Realizátor aktivit může být právnická osoba (spolek, pobočný spolek), která projeví zájem o výkon podpořených aktivit s cílovou skupinou. Realizátor bude povinen realizovat aktivity dle stanovených pravidel a dokládat výstupy z nich. V případě doložení výstupů realizátor aktivit získá finanční podporu dle stanovených pravidel modelových aktivit. Realizátoři a lektoři budou uzavírat s ČRDM DPP na lektorskou činnost.

Přihlaste se k realizaci aktivit!

Subjekty, které se podílejí na projektu